Αναφορικά με την χρήση του αυτοκινήτου

Όχι. Η ρυμούλκηση αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης μίσθωσης και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

Τα αυτοκίνητα της Astra Rent, συμπεριλαμβανομένων και των τετρακίνητων, θα πρέπει να οδηγούνται μόνο σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Yπάρχει μία περίοδος χάριτος 29 λεπτών. Μετά τη πάροδο των 29 λεπτών θα υπάρξει χρέωση μίας έξτρα ημέρας.

Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

Στην ατυχή περίπτωση μηχανικής βλάβης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την οδική βοήθεια που συνεργάζεται η εταιρία. Στην συνέχεια, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Astra Rent.

Θα πρέπει αμέσως να καλέσετε την αστυνομία και στη συνέχεια επικοινωνήστε με το κατάστημα της Astra Rent.

Θα χρειαστείτε την έγγραφη έγκριση της Astra Rent, η οποία θα εκδώσει και την απαιτούμενη πράσινη κάρτα.